Verksamhetsledare:

Mikael Avellan
040 7453 295
avellan81(at)hotmail.com

Inloggning

 

 

Aktuellt

Officiel invigning av frisbeebanan den 18.5.2017 kl 17.00 vid första utkastplatsen, öster om Aktia-arenan!

 


Motionssektionens verksamhet är inriktad på att tillhandahålla möjligheter och motivera kommuninnevånarna att röra på sig, oberoende av föreningsmedlemskap.

Till sektionen hör bl.a. frisbeegolf och Upprätthållande av motionslådorna som är utplacerade runt om i nejden.

Kuntoilujaoston toiminnan tarkoitus on tarjota monipuolista liikuntamahdollisuuksia kaikille kunnanasukkaille, huolimatta jäsenyydestä. 

Jaostolle kuluu mm. Frisbeegolf ja kuntoilulaatikot mitkä ovat sijoitettu ympäri Inkoon kuntaa