Aktuellt

Tillbaka

Ärevarvet är ett evenemang, genom vilket Finlands Friidrottsförbund och de lokala idrottsföreningarna runtom i landet samlar medel för sin verksamhet.

av André Nylund den 16.05.2017
(läst av 2173 besökare)

Ärevarvet 18.5 kl. 18-19 Spånbanan

Idrottsföreningarna utför en värdefull fostrargärning - ett arbete som fortfarande i de allra flesta fall utförs på frivillig basis.

Ingå If har varit med i Ärevarvet i många år. Under alla dessa år har det gett våra sektioner lite extra ekonomisk hjälp att träna våra knattar och juniorer.

Så här kan Du delta i ÄREVARVET

Som deltagare samlar Du sponsorer, som förbinder sig att betala en överenskommen summa för att Du deltar i ärevarvet. Evenemanget pågår i en timme, under vilken deltagaren går eller löper en valbar sträcka.

Om Du inte själv vill delta i evenemanget på din hemort, så kan Du vara med som SPONSOR. på deltagarens insamlingslista fyller Du i Dina kontaktuppgifter samt den summa som Du vill bidra med. Stödsumman kan vara en fast summa (min. 15 €) eller en insats per varv. Efter evenemanget faktureeras den uppgjorda summan per post.

Samarbetspartners / Yhteistyökumppanit 2017 - 2018